Головна Новини Форум Дилери Прейскурант Посилання Оновлення Навчання
Про програму
Головна
Новини
Форум
Дилери
Прейскурант
Посилання
Оновлення
Навчання
Про програму
10 листопада 2023 року

Нове в АВК-5 редакції 3.8.4 в порівнянні з редакцією 3.8.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.4 передбачено:

1. У зв’язку з продовженням військового стану прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:
- для ТС №№ 1-7; 11-21 – 172,67 годин (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня - 2072 години);
- ТС №№ 8-10 – 129,5 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня - 1554 годин);
- ТС № 22 – 155,4 годин (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня - 1864,8 годин).

2. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.10.2023 р.

3. З урахуванням Зміни 3 до Настанови з визначення вартості будівництва:
3.1 Врахування коштів на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, виключено із переліку Інших витрат у складі УПВ та окремо у підсумках Розділу ІІ. Відповідно до цього в редакції 384 буде виконуватися перетворення будов УПВ із попередніх редакцій, в яких інфляція була врахована у складі УПВ та/або окремо у Розділі ІІ.
3.2 У вихідних документах «Договірна ціна за УПВ» та «Акт приймання виконаних будівельних робіт за УПВ» у будовах, вартість яких визначається за Настановою, додана окрема графа «Кодовий номер». В цю графу заноситься кодовий номер виду робіт, якщо в будові передбачена класифікація. Для будов, в яких класифікація не передбачена, надана можливість занесення у графу «Кодовий номер» шифру позиції із локального кошторису. Для цього потрібно встановити відповідну ознаку на рівні будови:


Примітка: В Ознаках для Договірних цін доданий пункт «Відмова від друку Розділу 2, якщо немає устаткування Підрядника». Ця ознака поширюється на УСІ типи Договірних цін і пов’язана з вимогою чіткого дотримання форми Договірної ціни з відображенням Розділу 1 та Розділу 2 незалежно від наповнення вихідного документу.

4. Розширені наявні можливості у будовах, в яких передбачена класифікація:
4.1. В підсистемах КД, ДЦ та Пд будови в режимі використання Класифікатору відмічені позначкою «С» (встановлюється біля номеру будови).
4.2. В екрані локального кошторису надана можливість створення рядка ЗВР завданням Коду виду робіт явно (приймається за Класифікатором будови). Для цього доданий відповідний пункт в меню «Створення» або поєднання гарячих клавіш CTRL+F4. Внесення рядка ЗВР у явному вигляді відбувається із автоматичним перекодування кирилиці на латиницю.
4.3. Дозволено копіювання рядків ЗВР із однієї будови в іншу. При цьому відбувається синхронізація Класифікаторів обох будов, внаслідок чого Код рядка ЗВР, який копіюється, може змінитися.
4.4. В підсистемі Пд для будов «С» реалізована можливість визначення кількості виконання поточного періоду у рядку ЗВР процентуванням окремих підпорядкованих позицій. Таким чином, починаючи з редакції 3.8.4 існує два способи процентування рядків ЗВР та підпорядкованих позицій:
- Обсяг виконаних робіт визначається у полі «кількість» в рядку ЗВР (зверху);
- Обсяг виконаних робіт в рядку ЗВР визначається в залежності від вартості та кількості кожної окремої підпорядкованої позиції (знизу).
Спосіб процентування встановлюється при перенесенні будови із підсистеми ДЦ в підсистему ПД:

Може бути уточнений вже після перенесення в підсистемі Пд в Ознаках на рівні будови:

Або у кожному окремому рядку ЗВР:

5. Для дорожніх будов (тип ДР) в підсистемах ДЦ та Пд в Ознаках передбачено можливість вибрати друк форм «Договірної ціни» та «Акту виконаних дорожніх робіт…» з графою «Кодовий номер»:

6. Прогнозні рівні інфляції другого року (параметр КС1452) та третього року (КС1453) прийняті відповідно до значень основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України, наданих у листі Мінекономіки від 29.06.2023 № 3011-05/31540-03. Зазначені показники з’являться у новостворених будовах, а у будовах, створених у попередніх версіях – після оновлення даних поточного блоку настройки (або після перевизначення блоку настройки).

7. Удосконалений сервіс по створенню контрольних точок в локальному кошторисі:
7.1. Кнопки створення та застосування контрольних точок винесені безпосередньо в екран локального кошторису;
7.2. При створенні контрольної точки довідково відображається інформація щодо поточної вартості по кошторису, загальної вартості будови, часу створення. Ця сама інформація відображається в переліку контрольних точок.
7.3. При редагуванні локального кошторису, для якого вже були створені контрольні точки, надана можливість переглядати підсумки по будові із екрану локального кошторису без видалення контрольних точок.

8. Скориговані поправки на демонтаж для будівельних збірників:
8.1. Виправлена помилка перетворення поправок на демонтаж при внесенні будов із редакцій до 382.
8.2. Був уточнений перелік можливого застосування поправок на демонтаж у будівельних збірниках, внаслідок чого у деяких будівельних збірниках демонтажні поправки не відображаються. Для раніше створених будов автоматично відбувається тестування та видалення таких поправок, при цьому програма дає сповіщення та протокол.

9. У сервіс «Специфікація до об’єкту будівництва» додана можливість:

- задавати нульове значення виразу;
- обирати вираз з від’ємним значенням;
- задавати значення кількості із Специфікації на ЗВР.

10. В режимі роботи з 2-ма локальними кошторисами дозволено обирати у якості кошторису 2: кошторис на придбання устаткування, кошторис УДЗ, кошторис Мінпалив.

11. Переглянуті обмеження при створенні файлів ІБД. Внаслідок чого:
11.1. Дозволено створювати файли ІБД для будов, в яких присутні позиції з нульовою кількістю або позиції без списку ресурсів. При цьому позиції з нульовою кількість передаються у вигляді рядка-примітки.
11.2. Дозволено створення файлів ІБД для будов УПВ та С (в підсистемах КД та ДЦ). Так як опис файлу відповідає діючому узгодженому формату ІБД, то при уведенні такого файлу будова втрачає ознаку «УПВ» та/або «С». Рядки ЗВР у такому випадку передаються у вигляді рядків-приміток, а сукупна вартість інших витрат, які враховані у складі УПВ, заносяться у явному вигляді у відповідні витрати.

12. Для норм СОУ 42.1-37641918-035:2018 та СОУ 42.1-37641918-071:2018 (позначка ДН) уточнено умову застосування: замість «втратили чинність» відображається «мають особливості застосування». Пошуковий образ таких норм в екрані локального кошторису буде відображатися з підкресленням. Норми потрапляють в екран сервісу «Заміна норм, що втратили чинність» з можливістю заміни на відповідні РВР. У вихідному документі «локальний кошторис» такі норми відображаються у звичайний спосіб, без будь-якого виділення.

13. При виконанні в РЕКН заміни ресурсу за пунктом «Заміна ПО ресурсу – вибір із списку будови» доданий пошук в перелік ресурсів будови.

14. Додана книжна орієнтація для форми Акту КБ-2в (УПВ, ДР).

15. При перегляді Договірних цін УПВ та Акт-УПВ доданий спадаючий список позиції.

16. Змінені режими перегляду, друку та збереження форм вихідних документів.

17. При формуванні Акту КБ-2в передбачена можливість відмовитися від друку автоматичної примітки, яка відображається під таблицею. Для цього необхідно на вкладці «Підписи» при редагуванні ОВД встановити ознаку відмови від друку рядка.

18. У вихідних документах «Відомість залишків» та «Журнал КБ-6» доданий друк рядків «Розділ локального кошторису» та «примітка».

19. В стандартну НДІ (нормативно-довідкова інформація) додані наступні кошторисні норми підприємств:
19.1 КНП 02495431-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL» (за запитом ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНИ» № 135 від 22 вересня 2023 р.). Присвоєні позначки у пошуковому образі ПРЛ.
19.2 КНП 32917949-001:2023 «Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції KREISEL» (за запитом ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІЛИ» № 27.09.2023 від 27 вересня 2023 р.). Присвоєні позначки у пошуковому образі РЗЛ.
19.3 КНП 14073675-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції з використанням матеріалів ТОКАН та опорядження будівельних конструкцій декоративною плиткою SMARTSTONE» (за запитом ТОВ Фірма «Т.М.М.» № 1019/С/01 від 19 жовтня 2023 р.). Присвоєні позначки у пошуковому образі ТММ.

Вгору
Останні новини
Copyright  © 1994 - 2024 Всі права захищені   "НВФ "АВК Созидатель"